عدالت صحابه؛ زمینه ها، پیامدها و نتایج
37 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » پاییز و زمستان 1382 - شماره 17 و 18 » 26 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله ابتدا به بررسی تعریف‏های مختلف «صحابی»، آن‏گاه به بحث درباره موضوعاتی مانند بسط و گسترش جغرافیایی جهان اسلام در دوره خلفا، تعریف و تمجید قرآن و پیامبر اسلام از برخی صحابه و نیز شیوع و نفوذ فرقه‏های کلامی خاص، مانند مرجئه، که زمینه‏های پیدایش نظریه عدالت صحابه‏اند، پرداخته است. در پایان، مؤلف با استناد به گفته‏های صحابه درباره خود یا همدیگر، به‏ویژه سخنان امام علی(ع) درباره برخی صحابه، به نقد نظریه عدالت صحابه می‏پردازد. کلید واژه‏ها: صحابی، عدالت صحابه.